Politie Gent

nog 1 keer !! Ja. Hoofdpolitiecommissaris Steven De Smet even serieus ! Even lachen !! Eentje van dicht.
De Smet en collega's De man achter Flikkendag Brede glimlach !!