Award winning flash templates for private and commercial use.
They offer different flash templates that has animation and sound.
Nieuwsberichten

Volgende vergadering in Liberteyt Wondelgem:

23 februari 2018

Foto's vergadering Liberteyt Wondelgem oktober 2017 staan online!

Contactgegevens
Child Focus

Tel: 116 000

Geschiedenis

GENT WORDT GEBOREN…

1999

Foto Patrick VanLaer

We zijn eind september als de aanvraag van Patrick VanLaer om vrijwilliger te worden bij Child Focus op de post gaat. Slechts enkele weken later laat Brussel weten dat er eigenlijk ook een plaats van “coördinator van vrijwilligers” vacant is. Na een intens gesprek op de hoofdzetel aanvaardt Patrick met volle enthousiasme de taak. Child Focus Gent kan van start gaan!


2000

Patrick moet echter geduldig wachten tot 14 februari om de officiële bevestiging te ontvangen van zijn aanstelling. Het is vanaf dan zijn taak alle afficheringen of vignettenacties bij verdwijningen te organiseren en in goede banen te leiden. Een tweede mFoto Jean-Pierre Tierenteynaar zeer belangrijke taak bestaat er in nieuwe vrijwilligers aan te werven, de ideeën van Child Focus te verspreiden en de opbouw en de werking van het hele arrondissement Gent te structureren. De eerste maanden zijn goed gevuld met het uitbouwen van contactpunten bij alle gemeenten, burgemeesters en schepencolleges van het arrondissement. Nog dat zelfde jaar springt Jean-Pierre Tierenteyn mee op de kar en verleent, als hoofd van de Gentse Stadswachten (nu gemeenschapswachten) zijn volle medewerking.


Foto Marc Cochuyt Op 22 september wordt Marc Cochuyt, directiemedewerker verbonden aan de directie wijkpolitie, door het Stadsbestuur aangesteld als contactpersoon tussen Child Focus Gent en stad Gent.


Eerste fotomagazine Het idee rijpt om van al onze vergaderingen, activiteiten en evenementen een fotoverslag op te maken. Op die manier was het voor de vrijwilligers even te mijmeren over het voorbije jaar. Patrick mag na veel energie, gezwoeg en gezweet het eerste fotomagazine boven de doopvont houden. Zijn droom gaat in vervulling! Bij de start ging Patrick in zee met drukkerij Van de Hende en Bredero, in samenwerking met POLO voor alle controles en correcties. Zij geven de fakkel na vier jaar door aan drukkerij Schaubroeck. Aan deze zeer kwalitatieve samenwerking komt jammer genoeg een einde in 2010.


2001

Allereerste co÷rdinatiecel Dit is het jaar van de oprichting van de allereerste coördinatiecel die Patrick zal bijstaan. Alle medewerkers worden zorgvuldig gekozen. Samen zullen zij het gezicht en het aanspreekpunt worden van het hele arrondissement. In geval van overmacht is het ook hun opdracht de taak van Patrick over te nemen en de vrijwilligers te sturen en bij te staan.


Ook de “innerlijke” mens wordt in Gent niet vergeten. Binnen de coördinatiecel ontstaat een groep van dames die de vergaderingen, recepties en bijeenkomsten voorzien van de nodige hapjes en drankjes.


Een sterk team van vriendinnen onder de hoede van Diana De Stercke en de echtgenote van Patrick, Marina Quickenborne, heeft tot op vandaag een sterke reputatie uitgebouwd. Zelfs in Brussel weet men… Gent heeft er verstand van!


Dit jaar krijgt Child Focus Gent een uitnodiging om deel te nemen aan de eerste editie van de legendarisch geworden “Flikkendag”. Daardoor wordt de samenwerking met de Politie benadrukt. Uiteindelijk zullen het acht memorabele jaren worden waarbij onze groep ook in de media in de kijker loopt. Het is voornamelijk te danken aan Hoofdcommissaris Steven De Smet, hoofd van de dienst Externe Relaties van de Politie Gent, dat Child Focus aan deze nationale gebeurtenis kon deelnemen.


Een geschikte vergaderruimte vinden voor de organisatie van de samenkomsten met de vrijwilligers is steeds een heikel punt geweest. Heel vaak werden vergaderingen uit noodzaak elke keer op een andere plaats gehouden. Na twee jaar komt, om financiële redenen, een einde aan het gebruik van de vergaderzaal in operationeel centrum Ekkergem van de lokale politie. De zoektocht naar een vaste en betaalbare (liefst gratis!) stek herbegint.


2002

23 mei 2002, Onze Koningin aanvaard het erevoorzitterschap voor Child Focus waarbij de coördinatoren van Child Focus ontvangen worden op het Koninklijk paleis te Brussel.


“Een eigen website” is weer een nieuwe droom van Patrick. Clement Hoste komt hem ter hulp maar na beraad met de hoofdzetel in Brussel gaan de plannen niet door: groepen kunnen geen eigen website opstarten. Clement en Patrick zijn echte Gentenaars en besluiten toch door te zetten. Clement Hoste wordt de eerste webmaster die via allerlei “aliassen” zich min of meer geheim kan houden.


Op 31 augustus van dit jaar wordt ook gestart met een nieuwe “traditie”: het jaarfeest. Hiermee wil de groep de vrijwilligers bedanken voor hun trouwe inzet en grenzeloze motivatie. De eerste editie wordt een traditionele barbecue. Alle aanwezige kinderen krijgen ook een geschenk. Wat een traditie had moeten worden krijgt, door een tragisch feit, een abrupt einde in 2005.


GENT PUBERT…

2003

De Stad Gent is een van de eerste steden die positief reageert op de oproep tot samenwerking. De hoop om op termijn een intense en gefundeerde coöperatie tot stand te brengen tussen de toenmalige Rijkswacht, de lokale politie en Child Focus bleek echter zeer gevoelig. Child Focus Gent kreeg van de hoofdzetel te horen “voorzichtig te zijn en de nodige discretie te bewaren”. Enige tijd later komt echter van beiden een positieve reactie. Op 13 februari is voor de eerste maal op een vrijwilligersbijeenkomst een delegatie aanwezig van de lokale politie. Die bijeenkomst gaat, op verzoek van graaf ’t Kint de Roodenbeke door op het kasteel van Ooidonk. De problematiek van de vermiste kinderen en het leed van hun ouders en familieleden ligt hem zeer nauw aan het hart.


Dit jaar wordt de opstart van het “noodplan”. Dit voor Child Focus uniek plan moet de coördinatiecel in staat stellen de vrijwilligers op de hoogte te stellen van alle beschikbare affichageplaatsen bij de lokale middenstand. Dergelijk plan uitwerken voor 27 gemeenten is geen sinecure en vergt tijd en energie. De startversie werd zeer intensief uitgewerkt door Patrick Depaepe, toenmalig sectorverantwoordelijke.2004

Met de komst van Simonne Dethier als collega-coördinator wordt een periode van “komen en gaan” afgesloten. Simonne was reeds vier jaar vrijwilligster en vast medewerkster van de coördinatiecel. Zij verzorgde ook de PR van onze groep en was met de collega’s steeds aanwezig op standen en evenementen. Zij is ook de bezielster en ontwerpster van onze mascottepop.


2005

Om Child Focus opnieuw onder de aandacht te brengen van de gemeentebesturen wordt op 21 januari gestart met een reeks bezoeken gespreid over het arrondissement. Dit bezoek wordt gekoppeld aan een nieuwjaarsreceptie. Het stadsbestuur van Eeklo neemt het voortouw en wordt gevolgd door Assenede, Gent en Merelbeke.


Vanaf nu start Child Focus Gent zijn deelname aan het Kinderrechtendorp op Popeiland. Dit evenement dat duizenden schoolkinderen lokt gaat door in het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke op de laatste woensdag van het schooljaar.


Van de start tot heden heeft Rudy Descamps als sectorverantwoordelijke de leiding over een gemotiveerd team vrijwilligers.

Onverwachts wordt ons door de lokale politie een “combi” ter beschikking gesteld. Het beestje zal echter al na één jaar onherstelbaar worden verklaard en afgevoerd.


2006

De aanwezigheid van Child Focus Gent op Flikkendag wordt verdubbeld. Niet enkel de stand in het Justitiepaleis trekt de aandacht maar ook onze aanwezigheid op het Kinderrechtendorp. De eerste editie wordt geleid door Eddy Van Den Avijle en Dimitri Lanssens.


Ons nieuw officieel bureel wordt op 29 maart geopend door Korpschef Freddy Carlier. Vanaf dan zijn we ingekwartierd bij de dienst Preventie van de lokale politie aan de Houtdoklaan, vlakbij de Muidebrug. We mogen er gratis beschikken over mogelijke kantoorfaciliteiten.2007

Begin van het kalenderjaar geeft Clement Hoste, de webmaster, de fakkel door aan Yves Duquet. Yves is beslagen in deze materie en vormt de website volledig om naar zijn idee. De website zal een jaar later nog een gedaanteverandering ondergaan die zal leiden tot een definitieve maar heel professionele opmaak waar iedereen tevreden mee is.

Op 2 september is Child Focus Gent te gast op het Koninklijk Paleis ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Paola. Patrick heeft hiervoor Donaat Ornelis, Dina Vanderdonck, Diana De Stercke, Rudy Descamps, Glenn Vander Auwera en Dimitri Lanssens meegenomen om hem mentaal te steunen in zijn ontmoeting met de koningin!GENT WORDT VOLWASSEN…

2008

Yves Duquet verlaat onze rangen en Glenn zet het beheer van de website alleen verder. Hij zal zijn persoonlijke stempel drukken op de lay-out en indeling van de site. Eindelijk komt de toestemming van Brussel om voor de website de officiële benaming “vrijwilligersgent” te gebruiken.

Op 28 september gaat de laatste editie door van Flikkendag. Acht jaar lang heeft Child Focus Gent er aan meegewerkt.Roland Van Hoorebeke mag voor de tweede en laatste maal zijn flikkenpettenverkoopsteam in slagorde opstellen. Op twee edities wordt zo een slordige 2000 euro opgehaald en doorgegeven aan de hoofdzetel. Ook Simonne heeft nu voor de laatste keer haar mascottepop uitgedost. Zij koos hiervoor jaarlijks een ander thema.


2009

Start van een mooi feestjaar: Child Focus Gent bestaat 10 jaar! Dit wordt uitgebreid gevierd op 19 oktober met een jubileumreceptie in de Pacificatiezaal op het Stadhuis.


Ruime afvaardigingen van het Stadsbestuur van Gent, de federale en lokale politie, de Magistratuur en de hoofdzetel van Child Focus zijn aanwezig. Onze algemeen directeur, Kristine Kloeck, burgemeester Termont Daniel, waarnemend korpschef van de Politie zone Gent Wim Van Hulle ….. en Patrick VanLaer, coördinator van Child Focus Gent nemen het woord. De toespraken worden stijlvol afgewisseld en opgeluisterd door twee talentvolle studenten van de Stedelijke Muziekacademie onder leiding van hun mentor. De bijeenkomst wordt afgesloten met een door alle aanwezigen zeer gesmaakte receptie.


Kort na de jubileumreceptie neemt Simonne Dethier afscheid als collega-coördinator. Zij zet een punt achter de zware taak die zij “vivace con brio” volbracht. Zij is één van de grondleggers van onze groep en haar huidige werking en is nog steeds zeer actief als vrijwilligster.
2010

Begin het jaar neemt Roland Van Hoorebeke de taak van Simonne Dethier over. Hij wordt tweede coördinator met als grote uitdaging de preventieopdrachten in het basisscholen van het arrondissement. Op 25 mei nemen Dimitri Lanssens, Werner Lefèvre,… als Gentse vrijwilligers deel aan het nationale evenement van de hoofdzetel in het Koning Boudewijn stadion in Brussel.


Aan de zoektocht naar een degelijke vergaderplaats voorzien van de nodige moderne faciliteiten komt eindelijk een einde! Het Woon- en Zorgcentrum “de Liberteyt” op de Vroonstalledries in Wondelgem zet zijn deuren wagenwijd open. Tweemaal per jaar mogen wij er (gratis!) onze vrijwilligers ontvangen. Ook het leeuwendeel van de bestuursvergaderingen gaan er door.
2011

Op 25 mei zijn opnieuw een viertal vrijwilligers present in Brussel voor een eerste ballonnenactie. Zij worden er begroet door onze Koningin. Tegelijkertijd worden op de parking van de Liberteyt een honderdvijftigtal ballonnen opgeblazen om door enkele vrijwilligers verspreid te worden in verschillende gemeenten van het arrondissement.


2012

affiche VAS.jpg Het jaar van de geboorte van de VAS... de "Vrijwilliger Ambassadeur in de Scholen". Pasfoto Danny Mortier 012.jpg Pasfoto Rudy.jpg Dimitri Lanssens.jpg Roland Van Hoorebeke.jpg Danny Mortier, Rudy Descamps, Dimitri Lanssens en Roland Van Hoorebeke waren de kandidaten uit onze vrijwilligersgroep die een vierdaagse training bij de Stichting volgden. Op vraag van de scholen geven zij vanaf nu in het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs sensibiliseringssessies over de werking van de Child Focus, weglopen, seksueel misbruik en uitbuiting en veilig internetten.poster 25 mei 2012.jpg Ook dit jaar werd 25 mei een memorabel herdenkingsmoment van alle vermiste kinderen. Dank zij de medewerking van de kinderen, de leerkrachten en begeleiders van de basisscholen "de Harp" (Bagattenstraat, Gent) en "het Kompas" (IJskelderstraat, Gent), Magazine 2012.jpg de medewerkers van NTGent en onze vrijwilligers werden stipt om 12u een duizendtal ballonnen opgelaten. Zij stonden symbool voor ons protest tegen kindermisbruik en onze blijvende aandacht voor het leed van vermiste kinderen en hun familie. Schepen van Onderwijs, de Heer Rudy Codde, en burgemeester Daniël Termont waren aanwezig om onze actie te ondersteunen. Het jaarmagazine was volledig gewijd aan deze dag en werd in een unieke stripverhaaluitvoering uitgegeven.


Patrick Simoens.jpg

Dit jaar mochten wij ook een nieuwe webmaster begroeten. De Heer Patrick Simoens uit Merelbeke wil op termijn onze website in een nieuw kleedje stoppen en aanpassen aan de normen van de Stichting.DSC01128 (Kopie).JPG

De laatste woensdag van het schooljaar waren we zoals altijd present op Popeiland in Wachtebeke. Sinds 2005 is Child Focus Gent op dit evenement voor kinderen aanwezig. Rudy Descamps, onze adjunct-coördinator verzorgde er met zijn team een promotie- en preventiestand.Veerle De Petter.jpg Barbara Jeunieaux.jpg Sedert enkele jaren is Veerle De Petter onze vaste huisfotografe. Zij kreeg versterking van Barbara Jeunieaux. Samen zullen zij alle vergaderingen vastleggen voor het archief.Onze eerste vrijwilligersbijeenkomst op 3 februari moest wegens de slechte weersomstandigheden uitgesteld worden. De tweede bijeenkomst ging door op 20 mei in de WZC "de Liberteyt" in Wondelgem. Voor de afsluitende jaarvergadering trokken we op 12 oktober naar kasteel Borluut (Sint-Denijs-Westrem).Diana De Stercke.jpg Marina Quickenborne.jpg Veerl Descamps.jpg En geen vergadering of receptie zonder onze dames die steeds zorgen dat alles naar wens verloopt. Diana, Marina en sedert enkele maanden Veerl zijn het nog steeds "onze dames" die steeds de recepties voor onze vrijwilligers en genodigden verzorgen.Missing.jpg

Dit jaar was onze vrijwilligersgroep operationeel betrokken bij zes zoekacties waarbij vijf keer vignetten en een keer affiches werden rondgedeeld. Vijftien van onze vrijwilligers werden hiervoor ingezet.


2013

PatrickVL.jpg

Het jaar verliep rustig. Te rustig. Geen zoekopdrachten, geen affiches noch vignetten. Schitterend rustig tot, als een donderslag bij heldere hemel, Patrick VanLaer, de coördinator, zijn ontslag gaf. Niemand had dit kunnen vermoeden of voorspellen. Hij was de stichter en bezieler van de vrijwillgersgroep Gent die samen met de eerste vrijwilligers de groep uitbouwde tot een solid geheel met heel veel aandacht en respect voor de inzet van zijn vrijwilligers. Patrick, bedankt voor al het mooie werk! We zullen er zorg voor dragen!


2014


Tijdens de twee vorige kalenderjaren waren we opdracht-vrij. Fantastisch. Ook de eerste helft van dit jaar was windstil. Vanaf het begin van de zomervakantie tot eind november hadden we maar liefst 7 opdrachten: 5 vignettenacties en 2 afficheopdrachten. Een opdracht kreeg jammer genoeg een dramatisch einde. De gezochte persoon werd levenloos terug gevonden.

Op 20 september vierden we ons 15-jarig bestaan met een mooie receptie en lopend buffet in het Boerenhof in Oostakker. Heel wat vrienden en sympathisanten kwamen onze vrijwilligers feliciteren en een hart onder de riem steken om het goede werk verder te zetten.